وبلاگ دانشجویان علوم آزمایشگاهی
welcom to your weblog 
قالب وبلاگ

نام اعضاگروه:سامان کرمخانی / حسین صالحی

گزارش کار :بررسی عناصر تشکیل دهنده سنگهای ادراری

مقدمه : این آزمایش برای اندازه گیری نیمه کمی مهمترین عناصر تکیل دهنده سنگهای ادراری شامل:کلسیم و اگزالات و منیزیم .فسفات آمونیوم .اسید اوریک وسیستین است.

آماده سازی نمونه سنگ مورد آزمایش:

یک نمونه پودر کاملا هموژن از سنگ مورد آزمایش تهیه کنید و یک اسپاتول سرصاف سفید رنگ از هموژنیت حاصل را در قاشقی ریخته و با افزودن 5 قطره اسید سولفوریک خالص معرف شماره1 حل نمایید.نمونه سنگ حل شده در اسید سولفوریک را با آب مقطر بطور کمی به لیوان موجود در کیت منتقل نموده و حجم آنرا با اب مقطر به 50 میلی لیتر برسانید و از محلول حاصل جهت اندازه گیری پارامترهای مختلف استفاده نمائید.

روش کار

کلسیم Calcium:

اصول اندازه گیری تیترمتری با تیتری پلکسIII :

روش کار: به 5 میلی لیتر از محلول سنگ مورد ازمایش در یکی از ویال های علامت گذاری شده موجود در کیت به ترتیب 2 قطره از معرف شماره 2 هیدروکسید سدیم و یک اسپاتول سر پر قرمز رنگ از معرف شماره 3 کالکن کربوکسیلیک اسید اضافه نمایید وبه خوبی مخلوط کنید.در حالیکه ویال را به ملایمت تکان میدهید قطره قطره و با دقت کامل معرف شماره 4 تیتریپلکس اضافه نمایید تا رنگ حاصل از قرمز به آبی تغییر یابد . تعداد قطرات مصرف شده از معرف شماره 4 ضربدر ضریب ثابت 5%کلسیم موجود در سنگ را نشان میدهد .

اگزالات Oxalate :

اصول: اگزالات در حضور آهن III و اسید سولفو سالیسیلیک  تولید کمپلکس رنگی متناسب با مقدار اگزالات موجود در محیط عمل مینماید.

طرز عمل : به 5 میلی لیتر از محلول سنگ به ترتیب معرف های زیر را اضافه نمایید :

معرف شماره 5 بورات بافر 2قطره ,معرف شماره 6 آهن III سه قطره , معرف شماره 7 اسید سولفو سالیسیلیک 3قطره , بعد از افزودن هریک از معرفهای فوق با تکان دادن ملایم محتوی ویال را به خوبی تکان دهید .2دقیقه پس از افزودن شماره 7 , رنگ حاصله را با چارت رنگی مقایسه ای همراه با کیت مقایسه و غلظت اگزالات را یادداشت نماید .

 

 

 

آمونیوم Ammonium:

اصول : آمونیوم در حضور معرف نسلر کمپلکس زرد تا حدودی نارنجی متناسب با غلظت آمونیوم مینماید.

طرز عمل: به 5میلی لیتر از محلول تهیه شده سنگ معرف های زیر را بترتیب ودر حالیکه ویال محتوی محلول را به ملایمت تکان میدهید اضافه نمایید .معرف شماره 8(کمپلکس یدور پتاسیم جیوه)3قطره معرف شماره 2 (هیدروکسی سدیم )3قطره رنگ حاصل را با رنگ موجود در چارت رنگی ضمیمه کیت مقایسه و غلظت آمونیوم را یادداشت نمایید .

فسفات Phosphate :

اصول : فسفات موجود در سنگ با مولیبدات آمونیوم تولید کمپلکس مولیبدا توفسفوریک اسید مینماید . احیا کمپلکس در حضور ماده احیا کننده موجب آزاد شدن مولیبدن آبی رنگ میگردد.

طرز عمل: به 5میلی لیتر از محلول تهیه شده سنگ به ترتیب در حالیکه ویال محتوی را به ملایمت تکان میدهید معرف های زیر را اضافه نمایید . معرف شماره 9(مولیبدات آمونیوم )5قطره معرف شماره 10 (4-متیل آمینو فنل سولفات)5قطره مخلوط نموده و به مدت 5دقیقه بدون حرکت دادن در حرارت آزمایشگاه قرار دهید رنگ حاصل را با استفاده از چارت رمگی ضمیمه مقایسه وغلظت فسفات موجود در سنگ مورد آزمایش را مشخص نمایید .

منیزیم Magnesium :

اصول:منیزیم در بافر مناسب با معرف رنگزای دی متیل کربوکسانیلید و نفتالن ایجاد کمپلکس رنگی قرمز متناسب با مقدار منیزیم مینماید .

طرز عمل: در یکی از ویال های همراه کیت به دقت 1میلی لیتر از محلول اولیه سنگ ریخته و 4میلی لیتر اب مقطر به ان اضافه نمایید . در حالیکه ویال محتوی محلول فوق را به ملایمت 10 قطره از معرف شماره 11(بورات بافر)و 10 قره از معرف شماره 12(معرف رنگزا) اضافه کنید پس از 1دقیقه رنگ حاصل را با رنگهای موجود در چارت رنگی مقایسه و غلظت منیزیم را مشخص نمایید .

اسید اوریک  Uric acid :

اصول: مولیبداتوفسفریک اسید در حضور اسید اوریک به مولیبدن آبی رنگ تبدیل میگردد.

طرز عمل:به 5 میلی لیتر از محلول اولیه سنگ 3قطره از معرف شماره 13(مولیبداتوفسفریک اسید)افزوده با تکان دادن مخلوط نمایید پس از 2 دقیقه 3 قطره از معرف شماره 5(بورات بافر)اضافه نمایید مخلوط کرده و رنگ حاصله را بارنگهای موجود در چارت ضمیمه مقایسه و غلظت اسید اوریک در سنگ مورد آزمایش را مشخص نمایید .رنگ حاصل بسیار ناپایدار است والزاما میباست در ظرف مدت 15 ثانیه مقایسه صورت پذیرد.

 

سیستین Cystine :

اصول: سولفید سدیم سیستین را به سیستئین تبدیل مینماید .سیستئین حاصله در محیط قلیایی با نیتروپروساید سدیم ایجاد رنگ قرمز متناسب با غلظت سیستین مینماید.

طرز عمل: به 5 میلی لیتر از محلول اولیه 10 قطره از معرف شماره 14(امونیاک 10%) و 1 قاشقک (قرمز رنگ)صرصاف از پودر شماره 15(سولفیت سدیم )اضفه کنید به ارامی مخلوط نمایید تا سولفید سدیم کاملا حل شود درست 1 دقیقه پس از افزایش معرف شماره 14یک قاشقک (زرد رنگ)از معرف شماره16(نیتروپروسایدسدیم)به مخلوط بیافزایید و با تکان دادم ملایم حل نمایید .رنگ حاصله را با چارت رنگی همراه کیت مقایسه و در صورت وجود سیستین غلظت آنرا مشخص نمایید .

عناصر تشکیل دهنده سنگهای ادراری:

اگزالات کلسیم

منیزیم آمونیوم فسفات

کلسیم هیدروژن فسفات

تری کلسیم فسفات

اورات آمونیوم , اسید اوریک , سیستین دیگر کمپلکس های شیمیایی نیز ممکن است در سنگهای مجاری ادراری وجود داشته باشد که حائز اهمییت کلینیکی نیستند .

نتایج :

کلسیم 10%           اگزالات 15%           آمونیوم 10%          منیزیم 4%        اسیداوریک5%               سیستین 0%

محاسبه :

اگزالات 15%-->  معادل  25% اگزالات کلسیم --> 7%کلسیم

3=7-10 --> 3%کلسیم معادل 7%فسفات معادل --> 7%تری کلسیم فسفات


موضوعات مرتبط: گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2
[ جمعه دوازدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ ] [ سامی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

باعرض سلام خدمت تمامی دوستانی که از این وبلاگ بازدید مینمایند .امیدوارم از لحظات خود لذت ببرید .
باتشکر سامی
امکانات وبPichak go Up

در يافت خوش آمدگويي مرلين براي وبلاگ


.

آمار سایت

تماس با ما

رمان